РусскийEnglishFrançaisEspañolTürkçeΕλληνικάRomână

Hematoloji

Hematoloji, kan ve kemik iliği oluşumu esnasında oluşan hastalıklardan geçen küçük bebekleri, çocukları ve yetişkinleri tedavi etmek amacıyla oluşturulmuş bir alandır.

Bu alanlarda verilen tedaviler:

1. Lösemi ve Lenfoma, kemoterapiden kemik iliği nakli (BMT) gerekebilecek hastaliklar

2. Her türden anemi ve polysitemia. Hemato onkoloji hastalarına, tanı ve tedaviler, tam katılımlı poliklinik ve laboratuarlar da, günlük bazda hastanede veya devamlı hastanede yatmak şeklinde verilmektedir. Uluslararası kabul görmüş protokoller ile bütünleşik sitotoksik ilaç tedavisi yönetimi, interferon, eritropoietin, interlökin-2 ilaç salınımı yöntemleri ile ajanlar kullanılarak immünoglobin seviyesi baskılaması tedavisi yönetimi şeklinde olmaktadır. Ayrıca lider hematologlar eşliğinde yürütülen hematolojik ve diğer tip rahatsızlıklar için ileri tedavisel deneyler uygulamaktadırlar. Kemik İliği ve Kan Hücresi Transplantasyonu birimleri, aşağıdaki pek çok hematolojik rahatsızlığı olan hastaları iyileştirmektedir:

  • Akut ve kronik Lösemi
  • Kötülcül Miyeloma
  • Limfoma
  • Kesin durumda olan göğüs kanseri ve sarkoma
  • Kimisi genetik, kimisi konjenital türde olan ve bazıları metabolik türde olan, habis huylu olmayan hastalıklarda BMT kullanımı
  • Multiple Skleroz'da dünyada alanının uzmanı olan kişilerle ortaklaşa birlikte yürütülen, otoimmün hastalıkların en son tedavi biçimleri uygulanmaktadır.

Nakil işlemi, aile üyesi ve ya uygun yabancı donörden ve kemik iliği'nin etkilenmediği durumlarda kişinin kendisinden olabilmektedir. Her bir durumda, kemik iliği ekim işlemi, ikincil dolaşım kanından,adına Foresis denen işlemle yapılmaktadır. Multi disipliner danışmanlık klinikleri, donor ve transplantasyonun yapılacağı hastaları , takip çizelgesi yöntemiyle önceden hazırlayarak yürütmektedirler.Tüm birimler yakın ilişkide calıştıkları labaratuvarlarda transplantasyon için hücrelerin hazırlanması, saklama amaclı hücrelerin dondurulması, önceden olası uyuşmazlıkları saptamak için test ler yapmaktadırlar. Dünyanın en ileri teknikleri kullanılarak, hücreler, elektronik gözetim içinde, sıvı nitrojen içeren ortamda reserve edilmiş şişelerde korunmaktadır. Hastaların hematolojik bozuklukları, hızlı biçimde, basitten karmaşığa uzanan çizgideki Sitogenetik, Florosan in Situ Hibridlemesi yöntemi , Akış Sitometresi ve PCR teknikleri kullanılarak DNA Analizi yöntemleri yardımı ile saptanmaktadır. Bu yöntemler Hematolojik sapmaların erken ve bütüncül teşhisinde önemli rol oynamakta olup, tekrarlanma durumlarını minimize eden ve modern kanser tedavisinde en büyük destekçi olmaktadırlar.Tedavi edici hekimlerle teknik labaratuvar ekibinin arasınaki etkileşimlerin fiziksel yakınlığı, zamanında günlük periyotlarda ve hızlı değerlendirmeler yapılabilmesini sağlamaktadır.

Hemato-Onkoloji

Bu birimlerin en birincil özelliği, iyi eğitilmiş ve uzmanlaşmış hemşirelerin komplike Hemato-Onkoloji hastaları konusundaki deneyimleridir. Çalışanlarımız başarılı biçimde, kemoterapi tabanlı oluşturulan protokollerle, immune uzmanlaşması ve çeşitli antifungal, antiviral tedavi içeren rejimlerde antibiyotik tedavisi yapılan hastalardaki, zor hastabakıcılık ve medikal zorluklara cevap verebilmekte, çok başarılıdırlar.

İsrailde, diğer medical alanlarda gerekli olan BMT sonrası hastaları destekleyen Yenilikçi Uzmanlık Klinikler bulunmaktadır. Bunlardan birisi uluslararası uzmanlarla hizmet veren dalında öncü BMT sonrası fertilite (doğurganlık) kliniğidir.

İsrail departmanları, Avrupa Kemik İliği Transplantasyonu - EBMT ve Uluslararası Kemik İliği Kayıtları IBMTR, uluslararası Otolog, Allogenik, Haploidentical ve Kord Kanı Transplantasyonu organizasyonları tarafından tanınmaktadurlar. İsrail ayrıca, Ulusal Kemik İliği Donör Programı (NMDP) üyesi olup, bu kurum Allogenik BMT için doku uyuşmazlığı konusunda kurulmuştur.

İsrailli uzmanlar uluslararası BMT performansı standartlarını sağlamakta, düzenli biçimde BMT hakkındaki Uluslararası Bilimsel Konferanslarda bildiri ve araştırmalarını sunmaktadırlar.

Otolog BMT

Hiç bir donörün seçilemediği ya da hastanın durumunun elvermediği veya hastaya donor bulunmasının gerekmediği durumlarda aileden alınan kriyoprezerve periferal kan, kök hücre yardımıyla hastaya transplantasyon yapılabilmektedir.

Allogenik BMT

Hastanın kardeşinden veya yakınlarının HLA dokularının uyuştuğu durumlarda, kök hücreler, ikincil kan hücrelerinden veya kemik iliği hücrelerinden çıkarılmaktadır.

İlişkisi olmayan Donörden Allogenik BMT

Hastanın yakınlarından hiçbirisinin uygun donor olma durumunda,doku yapısı uygun olan diğer donörlerden sağlanması.Bu da donörün kemik iliği dokusundan,ve ya ikincil kan hücrelerden veya kordon kanindan sağlanan kök hücrelerden olmaktadır.

Allogenik BMT Uyuşmazlığı ve Haploidentical BMT

Bazı durumlarda Haploidentical BMT de olduğu gibi doku uyuşumu %50 oranında olabilir. Hastanın yakınından alınan doku örneğinin bu oranda uyuşması olduğunda, doku yerleşimi, ikincil kan hücrelerinden, özel sütun kullanımı ile hemotopetik kök hücresi izolasyonu ve arıtımı yapıldıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Donçrün aile ferdi olaması durumunda ancak çok düşük düzeyli doku durumunda bu işlem yapılabilmektedir.

Kök Hücreler

Transplantasyon için seçilecek kök hücreler çeşitli kaynaklardan olabilmektedir:

1.Kök Hücre Mobilizasyonu

Donörün kanı test edilir ve düşük-cutaneous G-CSF zerkedilmesi ve hücre akışkanlığı ölçümü Foresis ile gerçekleştirilir. Hücre mobilizasyon sayısı, ne kadar kök hücre gerektiğine göre belirlenmektedir. Hücre mobilizasyonu basit bir süreç olup, sadece bir kaç saat zaman almakta olup, platelet donasyonu veya kan prosedürü ile benzerdir.

2.Operasyon Odası'nda Kemik İliği Toplama (Seyrek):

Bu prosedür, donörün kabulünü gerektirmekte olup, sınavlar ve testler gözetiminde ve anestezi yardımına ile toplama işlemi uygulanabilmektedir.

3. Göbek Bağı Kordon Kanı Toplama,

Göbek bağı kanı ,doğum sonrası test yapıldıktan sonra toplanmakta olup, kan genellikle Kordon Kanı Bankası da kriyo-koruma ile korunmaktadır.

4. Aşı Manipülasyonu

Bazı durumlarda dokulardan tumor hücresi ve T-hücresi çıkarımı gerekli olmaktadır. T-hücrelerinin nerdeyse tamamının atılması, hematopoetik kök hücrelerinin (+CD 34) tam izolasyonu iiile gerçekleştirilir ve uyuşmayan donörden başarılı transplantasyon yapılması için önkoşuldur. Bu uygulama bugün kullanılan özel kolonlar ve diğer özel ayırma cihazlarının yardımıyla yapılmaktadır.

Donör

Ne kemik iliği kök hücresi bağışlaması(donörlük), ne ikincil kan vey a kordon kanı kök hücresi bağışı çok riskli prosedür olmayıp sadece bir kaç saatte tamamlanabilmektedir. Allogenik kök hücresi donörü olan kişi; ilgili ve ya değil, doku uyuşması olsun ve ya olmasın veya doku belirli oranda uyuşmuş olsun farketmez, takip eden biyolojik testlerden geçmesi zorunludur: biyokimya, kogülasyon ve viroloji. Donörün başarılı seçimi, ilgili Veri Bankası ve ya Kordon Kanı Kök Hücresi Bankası üyesi olması durumunda, donörün seçilmesine binaen olabilecek en hızlı biçimde gerçekleştirilmektedir.

Alıcı-BMT ihtiyacı olan hasta

Transplantasyonun ba;lanmasindan önce hasta, çok kapsamlı bir tetkikten geçirilerek, hastanın klinik ve fiziksel durumu, transplantasyona uygunlun optimal durumunda olup olmadığı incelenmektedir. Bu kapsamlı inceleme, kan testi, göğüs X-Ray, elektrokardiyogram, CT taraması, Galyum ve Kan taraması, kemik iliği aspirasyonunu, kemik biyopsisi(eğer gerekliyse), moleküler inceleme, jinekolojik inceleme, dental tedavi ,kardiyak fonksiyon testleri(MUGA ve EKO), akciğer fonksiyon testi, uzman yönlendirmesi(eğer böbrek ve karaciğer de herhangi bir anomali varsa) ve muhtemelen Hickman ve Peakline Catheter eklemesi'nin dahil olduğu test ve prosedürleri kapsamaktadır.

Ön Transplantasyon Koşullanma - kemoterapötikler transplantasyondan once sağlanır.

Koşullanma İrradyasyonun dahil olduğu ve ya olmadığı kemoterapiyi içerir. Mini transplantasyonlar(RIC,NST) veya doğal immune baskılanması ve irradyasyona veya yüksek doz kemoterapiye ihtiyaç duyulmayan düşük yoğunluklu transplantasyon yöntemleri en son modern prosedürlerdir. Sıkı disiplin altında alınan dört faktör kararlara etki etmektedir: hastanın durumu ,hastalığın seyri, transplantasyonun türü ve hasta ile donörün doku uyuşması oranı.

Transplantasyon SonrasıTransplantasyonun akabindeki ambulatuvar tedavi dönemi, hasta yakından izlenlendiği, testler, ev ve poliklinik tedavileri içerir .Tedavi ayrıca sitokinez ve limpokit hücrelerinin dahil olduğu immünoterapiyi de kapsamaktadır.
 
İletişim Kur