РусскийEnglishFrançaisEspañolTürkçeΕλληνικάRomână

Gastroenteralji

Gastroentrologi Servisi endoskopik klinik tadı ve tedavi ve araştırma çalışmalarını içerir.

Klinik Çalışmalar

Gastroenteralji Servisi İç hastalıklar, Genel ve Pediatrik Cerrahisi Departmanlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Doğuştan ve oluşan dijestiv hastalıklar, pankreatik hastalıklar, biliyer (safra) ve karaciğer hastalıkları ünitesi ile işbirliğinde karaciğer düzensizlikleri gibi rahatsızlıkları olan hastaların takibinden sorumludur. Tedavi verilen en yaygın patalogiler ; peptik (sindirim) ve peptik olmayan dispepsi, inflamatuar bowel, dijestiv tarkt neoplastik hastalıkları, motilite ve fonksiyonel düzensizlikler, küçük bowel patalojik sorunları, malabsorbsiyon ve hazımsızlık sendromları. Tanı konulduktan sonra tedavi günlük ayakta tedavi veya hastanede tedavi şeklinde uygulanır. Tedavi Alt ve üst Endoskopileri kapsayan sofistike Endoskopiker, proktoloji tedavileri, Endoskopik lazer terapi, ERCP vb. ni içerir.

Ayakta tedaviler bu hizmeti veren Kliniklerde takip edilirler.

Araştırma Çalışmaları

Gastro Bölümleri aynı zamanda klinik motiliti laboratuvarları ve değişik nefes testleri dahil olmak üzere laboratuvar servisi vermekle yükümlüdürler.

Gastro projelerindeki ana araştırma “İmflammatory Bowel Disease”, GI trakt diabet düzensizliği, protolojik düzensizliklere yeni tedaviler, ve fonksiyonel bağırsak düzensizlikleri konularındadır. İçerdikleri:

· İrkiltici bağırsak sendromu
· Gastro özofajeal reflü
· Hazımsızlık (dispepsi) ve non-kardiyak gögüs ağrısı
· Bu düzensizliklerin hipnoz yolu ile tedavisi

Pediatrik gastrointestinal hastaları

Yeni doğmuş ve çocuklardaki tüm uygulamalar, testler ve tedaviler pediatrik gasto alanında uzmanlaşmış ekip yardımı ile yapılır. Son yıllarda ülkemizde özellikle 7 aydan 14 yaş arası çocuklarda karaciğer naklinde zengin tecrübe kazanılmıştır. Bu kompleks ameliyatlar pediatrik cerrahlar tarafından Pediatric Anesthesia Ünitesi ile iş birliği içinde yapılmaktadır. Başarı oranı Belçika'yıda içermek üzere dünya istatistikleri ile başabaştır. Çocukların %85 i transplanasyondan sonraki ilk yılda yaşamlarını sürdürmüşlerdir, çoğu akrabadan alınan karaciğer lob'u nakli idi.

Cerrah ekibi kompleks hepatobiliyer prosedüründen de sorumludurlar. Bu prosedürlerden bazıları Kasai prosedürü, ana safra kanalı kazıma/kesip çıkarma (koledokal rezeksiyon), tümor dolayısı ile karaciğer rezeksiyonu ve protosistemik bypassdır. Pediatrik Gastroentrenalji Ensitüleri hastaların nakil öncesi ve sonrası işlemlerini takip eder. Çocukların nakile hazırlık ve nakil sonrası takibin içerdikleri :

· Donor uyumu
· Sosyal yardım uzmanı desteği
· Yoğun bakım ,nitesinın acil durumda hastayı kabul etmesi
· Naklin tekrarlanması gerektiği durumlarda Avrupa ve Amerikadaki Nakil merkezleri ile yakın ilişki
 
İletişim Kur