РусскийEnglishFrançaisEspañolTürkçeΕλληνικάRomână

Kardiyoloji

İsraildeki kalp enstitüleri üst seviyede hizmet veren tedavi merkezleri olup, tüm ülkedeki ve hatta diğer ülke vatandaşlarına hizmet sunmaktadırlar.

Biz tüm seviyedeki kardiyovasküler servisle , ayakta tedavi usulü olanlarda dahil en gelişmiş derecede girişimsel tedavi de dahil olmak üzere yaşlılar, çocuklar ve bebeklere en ileri transplant düzeyde tanı ve tedavi takibi sunmaktayız 

Girişimsel Kardiyoloji

Kardiyo cerrahi ameliyatların dışında kardiyologlar katerizasyon'un tüm formları konusunda uzman olup, en son teknolojilerle donatılmış laboratuarlarda çalışmalarını yürütmektedirler. Kardiyak katerizasyon yöntemi hem teşhis hem de tedavi amacına hizmet etmektedir.
Hastalar koldan veya kasık içerisinden geçirilen ve arterler kanalıyla kalbe ulaşan sondajlama yöntemiyle tedavi edilmektedirler. Sondaj ayrıca daha sonra farklı kalp hastalıkları olan koroner arter ve kalp kapakçığı rahatsızlığının tedavisinde kullanılabilmektedir. Tedavi koroner arterlerde tıkanıklığın (aterom plağı – Atero siklerozis) bulunması için az salınımlı radyografik duy'un vücuda zerk edilmesi işlemiyle tamamlanır. Koroner arterler hakkındaki anatomik ve fizyolojik bilgiler Doppler ve Ultrason ölçüm yöntemiyle alınmaktadır.
Kardiyak katerizasyon yöntemi ayrıca koroner kalp hastalıklarının tedavisinde izleyen prosedürel ugulamalar eşliğinde uygulanmaktadır.

Balon Anjiyoplasti

Bu yöntem en kompleks olanlar da dahil olmak üzere daralan damarların genişletilmesi şeklinde yürütülür.

Paslanmaz çeliğin ve nitinol stend'in içe yerleştirilmesi

  • Metal gözenek genişlemiş damara içeriden geçirilmesi
  • Farklı ilaçlarla stend kaplaması
  • Ve stendler biyo uyumlu plastik metalle kaplanır

Radyoaktif Brakiterapi

Genişletilmiş ve tedavi edilmiş kapakçıkların yeniden darlaşmaması için uygulanan damariçi radyasyon terapisi.

Yönlü Aterektomi ve Rotablasyon

Bu özel teknik karmaşık ve sınıflandırılmış yaraların delinip açılması için uygulanır.

Balon Valvuloplasti

Kireçleşmiş ve çeperi daralmış damarların genişletilmesi için balon uygulama yöntemidir

Endomiyokardiyal Biyopsiler

Doku örnekleri, kalp kasi hastaliklarinin teşhisinde ve ileri aşama kalp takımı takibi için toplanmaktadır
Tüm bu prosedürler, seçilmiş hastalar üzerinde uygulanmakta olup, bu hastalar akut koroner sendromlar sergilemektedirler. Akut miyokardiyal enfarktüs tehlikesi geçiren hastalara, pek çok faktöre bağlı şekilde, ritim bozukluğu olan arterlerin akut fazda açılması ile yapılmaktadır

Israil'de her yıl yirmi binin üzerinde, pek çok değişik alandaki kardiyolojik prosedürler yürütülmekte olup, bunların yarısı değişimsel terapötik prosedürlerdir. Tüm bu prosedürler, çok iyi yetiştirilmiş, akademik deneyimlerinin doruğunda olan ve sürekli biçimde eğitime tabi tutulmakta olan; kardiyolog, hemşire ve teknisyenler eşliğinde, alanında çağının önünde olabilmek tutkusuyla gerçekleştirilmektedir

Pediatrik Girişimler

Her yaş gurubundaki kalp rahatsızlıklarının tedavisinde katerizasyon gerekebilir, açıkça genç insanlar plaklardan kaynaklı arter tıkanıklıklarından nadiren zarar görürler. Yine de doğum sırasında sağ ve sol atriumlar arasında bulunan delik nadir değildir. Kendi kendine kapanmadığı durumlarda kalp fonksiyonunu bozduğundan operasyon gerekebilir. Bugünlerde pek çok yeni doğmuş olan bebeklerde atrial septal bozukluklar, yenilenen aletlerle kapatılabilmektedir ve açık kalp ameliyatlarından daha az efraktif bir prosedürdür.

Kalp Yetmezliği ve Transplantasyonu

Ülke çapında pek çok Kalp Bozuklukları Ünitesi Ulusal Kalp Transplantasyon Programına temel oluşturmak üzere kurulmuştur. Bu enstitüler tam donanımlı tarzda kalp rahatsızlığı olan hastalara medikal yardım yapan aktif kurumlardır. Uzman hekimler, hemşireler , diyetisyenler ve sosyal çalışanlardan oluşan multi disiplinli çalışanlar, hastalara kapsamlı hizmet sunarlar.
Programların çoğu çok aktif poliklinik tabanlı ve günlük bakımlara dönüktür. Ek olarak, hastalarımız yataklı, sürekli takip edilen yoğun bakım ünitelerinde son model hemo dinamik monitörler eşliğinde gözlem altında tutulabilirler. Bu altyapı, hastaların semptomlarını tedavi etmede, yaşam kalitelerini artırmak amacıyla onların fonksiyonel kapasitelerini artırmaya yönelik biçimde ve olabildiğince onları hastane ortamından uzak tutacak şekilde olmasını sağlamaktadır. Aktif kalp transplantasyon programı orta türden çok ciddi türe kadar tüm hastaları tedavi edebilecek en son kardiyografik teknoloji ile donanımlı biçimde ve ayrıca ileri düzeyli Ekokardiyografi ve Elektro fizyoloji laboratuarları ile hizmet vermek için yapılandırılmıştır.
Durumu çok acil olan hastalarımız transplantasyon da öncelik verilmektedir. Ağır derecede kalp hastalığı olan ve makinaye bağımlı olan hastalarımız transplantasyon gerçekleşene kadar hastanede kalabilmektedirler. Donörlerin ( vericilerin ) azlığına ve bekleme süresinin uzun oluşuna bağlı olarak, pek çok kardiyolojik birim son zamanlarda yapay kalp programını transplantasyona köprü görevi olması amacıyla tanıtmışlardır. Bu sol ventriküler yardımcı alet, durumu aciliyet arz eden hastalara, donör bulunana kadar hayatta tutmak amacıyla takılabilmektedir.
Tüm İsrail deki yüzlerce hasta transplantasyon tamamlandıktan sonra da takip altında tutulmuştur. Hastaların %10 nu transplantasyon sırasında 21 yaşın altındaydılar. Orta ve uzun dönemli hastalarımızın hayatta kalma süreleri Kalp ve Ciğer Transplantasyon Cemiyeti'nin (Society for Heart and Lung Transplantation -ISHLT) kayıtlarına yakindir. Pek çok hastamız transplantasyon dan sonra 10 yılın üzerinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir ve yaşam kalitelerine ve fiziksel sağlıklarına kavuşabilmişlerdir.

Eko Kardiyografi

Efraktif olmayan kalp görüntülemesi en son teknoloji ürünü olan cihazlarla ve yenilikçi ultrasound tekniklerle gerçekleştirilmektedir. Ekokardiyografik testler kalp kaslarının ve ayrıca kalp kapakçıklarının ve geniş damarların yapısını, şeklini ve fonksiyonlarını tanımlamak ve ölçmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Tamponad (kan fışkırması ve kalp atakları), aort yaralanması veya aort diseksiyonu gibi acil durumlarda bu tür çalışmalar yaşam kurtarabilmektedir. Trans-ezofagel ekokardiyografi, kalbin pek çok bölümüyle ilgili yüksek çözünürlüklü görüntüler alınmasına olanak sağlamaktadır. Bu yöntem daha iyi teşhis için çalışmaların pek çoğu ekokardiyografik klinik laboratuarlarda yürütülmektedir. Yılda yaklaşık 50,000 hastaya verilen bu hizmetin yaklaşık yüzde altmışını ayakta tedavi edilen hastalar oluşturmaktadır. Bunların on bin kadarını pediatrik hastalar oluşturmakta ve binin üzerindeki hamile bayanların fetüsleri üzerinde tetkikler yapılmaktadır. Acil durumlarda, ameliyatın kapakçık tamirlerini daha başarılı kılmak için ve patolojik durumların sebep olduğu stabil olmayan vücut değerlerinin önlenmesi amacıyla ekokardiyografik tetkikler, acil odalarında veya travma bölümünde veyahut özel bölümlerde gerçekleştirilmektedir. Bu tipteki hizmetler diğer tedavi bölümlerinde, onkoloji ve hematoloji bölümlerinde, şiddetli kardiyak tedavi üniteleri vb. bölümlerde yapılmaktadır. Ekokardiyografi kalp çevresindeki sıvı keşfinde, kalp kapakçığı değişiminin değerlendirilmesinde ve ventriküler fonksiyonu düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Farklı tipte ekokardiyografi uygulanmakta olup,bunlar arasında olağan trans-torasik arteri, trans-özofagel ve stres-dobutamin ekokardiyografisi, hatta fetüs kalpleri ve çocuklarda. Medikal ekip, uzman sonograflardan ve uzman hekımlerden oluşmaktadır.Tüm medikal çalışanların teknik uzmanlıkları ve konuları hakkında derin bilgileri vardır. Biz uluslararası klinik deneyler içerisinde yüksek kalitede klinik değerler sunmaktayız. Ekokardiyografi uzmanlarımız uluslararası düzeyde kardiyak fonksiyon incelenmesi, valvüler fonksiyon incelenmesi konularında tanınan ve saygın araştırmacılardır.

Elektrofizyoloji

Pek çok elektro-fizyolojik üniteler İsrail de çalışmakta olup, pek çok hastaneden, komşu ülkelerden ve hatta denizaşırı ülkelerden havale edilen hastalar kabul edilmektedir.
Elektrofizyolojik testler aritmanın doğasının teşhisinde rol oynamaktadır.
Araştırma ünitelerimiz elektofizyolojik araştırmaları yürüterek karmaşık aritmiler, ve normal olmayan ablasyonların yollarını araştırmaktadırlar. Sonuçlar çok başarılı olup, pek çok durumda tedavi başarıya ulaşmıştır. Buna ek olarak sağlık birimlerimiz, düşük kalp ritmi ve bozukluğu olan hastalarımız için en son teknolojik peysmeykerları ( pacemaker-kalp pılı) vucuda yerleştirmektedir.

Yoğun Koroner Bakım Üniteleri

Medikal hizmet seçilirken, kişinin emin olması gereken detaylardan biri durumda her hangi bir kötüleşme anında, bu zor dönemi atlatmasına yardımcı olabilecek yoüun bakım ünitesinin olmasıdır.
İsrailde'ki hastamelerin tüm Yoğun Koroner Bakım Üniteleri en iyi medikal çalışanlara sahip olup, bunlar arasında acil kalp sorunları konusunda deneyimli ve iyi eğitilmiş hemşirelerle desteklenmiş, yüksek derecede eğitim görmüş Kardiyologlar ve teknisyenler yer almaktadır.
Tüm üniteler en son teknolojik hasta takip cihazlarıyla donatılmış olup, bunlar pek çok karmaşık kalp hastalıklarından muzdarip olan özellikle ani kalp krizi tehlikesi bulunan binlerce hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu tip hastalar için önemli olan şey, daha ileri düzeydeki kalp kası krizine ve aritmi krizlerine karşı korunmayı sağlayabilmektir. Yoğun Koroner Bakım Ünitelerinde bulunan hastalar, düzenli biçimde eşzamanlı ECG tarafından izlenmektedir. Hastalar anjiyoplasti, intra aortik balon atım sayacı ve defibrilatörler eşliğinde terapiden geçirilmektedir. Kalp kası kasılması semptomları gösteren hastalar kesin hemo dinamik izlemeden geçirilmektedir. Durumlarının normale dönmesi durumunda hastalar ya evlerine gönderilmekte ya da uygun ilaç tedavisiyle gözlemlerine devam edilmektedir. Akut koroner sendromu olan ve kalp krizi geçiren hastaların eğitim ve rehabilitasyonlarına Yoğun Bakım Ünitesinde başlar, hastanede kaldığı süreçte ve hastane sonrasında devam eder. Hastalar, ileride yaşanması muhtemel olumsuz gelişmelere karşı sağlıklı diyet ve sigaradan uzak durma konularında gereken önleyici ilaçlar ve tedbirler hakkında bilgilendirilir.
 
İletişim Kur