РусскийEnglishFrançaisEspañolTürkçeΕλληνικάRomână

Pediatrik Kardioloji

Klinikler – Pediatrik Kardioloji Konsültasyonu
Yeni doğmuş ve çocuklar; pediatrist, kardiyoloji uzmanı veya genel stajiyer kontrolünden sonra herhangi bir doğuştan veya sonradan olan kalp rahatsızlığı şüphesinde üçüncül bakım kiniklerine yönlendirilirler.
 
Son on yılda İsrael'de Kardio genetik klinikler çalışmaya başlamıştır.
Bu yeni ve benzersiz klinkler Pediatrik Kardioloji Üniteleri ve Genetik Departmanlarının ortak projesi olarak kurulmuşlardır. Kardiolog ve genetik uzmanı çocuğu kontrol ederler ve aileye sorular sorararak onlara özel genetik konsultasyon sunarlar. Durum hakkında ve transmisyon ihtimali hakkında açıklama verilir ve açıklama üzerinde aile ile durum müzakere edilir. Ultrasound aracılığı ile kardiyak sorunu olduğu tespit edilmiş hamile kadınlar da bu bölüme yönlendirilir. Hastalığın detaylı açıklaması ve doğum planına ek olarak doğum sonrası ve hastalığın olası gelişimi hakkında bilgilendirilirler.

Non-invaziv Laboratuvarlar

Fetal Ekokardiografi
Kardiyak durumu olma kuşkusu olan fetus taşıyan hamile kadınların, veya ailesinde kardiyak bozukluklar olan kadınların bu testleri geçirmesi öngörülür. Sistemik hastalıklardan Diabetes mallitus veya Lopus gibi hastalığı olan yüksek risk altındaki hamillelere düzenli olarak bu testler uygulanır. Testler genellikle gebeliğin 17. ve 24. haftasında uygulanır. Bazı durumlarda kardiyatik hastalık kuşkusunun yüksek olduğu durumlarda bu test gebeliğin 14. haftasında da uygulanır. Ender durumlarda transvajinal fetal ekokardiyoğrafi çok daha erken uygulanabilir, örneğin gebeliğin 11. haftasında.

Kalp hastalığı olduğu düşünülen yeni doğanlar, bebekler ve çocuklarda durumlarının tespiti için ekokardiografi kullanılır.

Pediatrik efor testi
Bu test yetişkinlere uygulanan efor testi gibi, yaşa uygun kalp hızı hedefine uygun olarak yapılır. Yetişkinlere karşılık, çocuklarda bu testin gerekliliğinin belirtisi genellikle istemik kalp rahatsızlıkları değil, ameliyat sonrası kardiyak fonksiyonların tespiti veya efor sırasında kalp aritmisi araştırmasıdır.
 
Pediyatrik holter
Çocuklarda 24 saatlik ECG görüntülenmesi genellikle doğuştan gelen veya sonradan oluşan aritminin saptanmasında kullanılır.

İnvaziv Laboratuvarlar

Pediatrik kardiyak kateterizasyon
Çocuklarda bir çok kalp yapı ve hastalıkları fonksüyonları ekokardiyoğrafi ile saptandığından çok seyrek olarak uygulanan bir yöntemdir. En önemli kullanımı ameliyat öncesinde hemodinamik tespiti içindir.
Ekseriyette bebek veya çocuk transkütanoz prosedürü için yönlendirilir
 
Intra-operatif ve intra-kateterizasyon trakeoözofajeal ekokardiyoğrafi (TEE)
TEE ameliyat veya transkütanöz terapatik müdahalelerde kalbin on-line görüntülenmesinde kullanılır
 
Hastane içi hizmetler
Pediatrik kardoyologların hizmet verdiği çocuk bakımı bölümünün dışında çeşitli departmanlarala birlikte çalışılır. Bunların başlıcaları
    1. Pediatri Bölümü
    2. Neonataloji
    3. Pediatrik yoğun bakım
    4. Pediatrik Cerrahi
 
İletişim Kur